MEDIA

Bilder som deltagarna tagit själva under kappselgingen.

Bilder och klipp från 2023:

Mamba 35

Omega 30

First 285

First 285

JS9000

Dehler 29 & JS9000

Linjett 35

IW26

JS9000

Mamba 35 & Omega 30 närmar sig First 285